Zomercursus Epidauros 2009

Exploring European Identities/Ideologies by means
of (Re)presentations of Ancient Greek Drama
Cycle III: Media

Intensive Course – Epidauros, Greece

6 – 19 July 2009

A two-week course on Ancient Greek Drama Performances. This year’s theme will be: Exploring European Identities and Ideologies by means of (Re)presentation of Greek drama: Media. Participants will attend performances in the ancient theatre, rehearsals, and lectures by prominent European scholars. They will also have a chance to meet a number of artists related to the performances, and to participate in debates.

De cursus is gericht op gevorderde studenten Theaterwetenschap en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur die beschikken over een aantoonbare kennis van en affiniteit met het theater van de Oudheid en/of de opvoeringsgeschiedenis van theaterstukken uit de Oudheid. Het aantal deelnemende studenten bedraagt maximaal 30. Er zijn in beginsel drie (en mogelijk vijf) plaatsen beschikbaar voor studenten uit Nederland. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een kort referaat houden over een nader te bepalen opvoering van een Griekse tragedie of komedie in hun eigen land en dat zij een beperkt lectuurprogramma doorwerken.

Voor meer informatie over kosten en aanmeldingsprocedure, download het » aanmeldingsformulier.