Workshop VWO – Tragedie in de praktijk

In opdracht van het muziektheatergezelschap de Veenfabriek uit Leiden ontwikkelde Antiek Theater een workshop “Tragedie in de praktijk”. Het project werd in 2009 geïnitieerd door Kunstgebouw in Rijswijk dat projecten ontwikkelt voor scholen in de regio Zuid-Holland. Het streven is om in elk geval tweemaal per jaar een workshopdag aan te bieden.

De workshop is bedoeld voor gymnasiumleerlingen uit de bovenbouw. Leerlingen krijgen een aantal voorbereidende lessen op school. De eigen docent leidt het project en het onderwerp in. Een docent van Kunstgebouw verzorgt een workshop maskermaken. Herman Altena geeft een gastles over de theaterpraktijk in de Oudheid en over het theater van de Veenfabriek. Het uiteindelijke doel is een dag in de repetitieruimte van de Veenfabriek of een dag theatermaken op school onder leiding van acteurs/muzikanten van de Veenfabriek. De leerlingen ontdekken in de praktijk hoe professionele theatermakers (acteurs en muzikanten) met het rijke tekstmateriaal omgaan.

De eerste workshop werd opgezet rond scènes uit Seneca’s Oedipus. De keuze voor dit stuk biedt meteen de mogelijkheid om het Romeinse theater wat meer voor het voetlicht te brengen en de Romeinse theaterpraktijk uit de tijd van Seneca te vergelijken met de Griekse ten tijde van Sophokles.

De workshop maakt deel uit van het onderwijsaanbod van »Kunstgebouw Zuid-Holland.