Workshop moderne opvoeringen

In de workshop Vergelijking van moderne opvoeringen van Griekse tragedies worden de verschillende stadia in het maakproces van een voorstelling gevolgd, vanaf het eerste plan om een Griekse tragedie te gaan spelen tot en met de uiteindelijke voorstellingenreeks. Er wordt gekeken naar mogelijke redenen om in onze tijd een Griekse tragedie te spelen, naar overwegingen bij de keuze van een vertaling of bewerking, naar de omvang van het aantal beschikbare acteurs (en muzikanten) en de gevolgen daarvan voor de enscenering, naar de rol van regisseur, dramaturg, decor- en kostuumontwerpers, naar acteerstijlen, en naar de mogelijke relatie met de antieke opvoeringspraktijk.

De verschillende artistieke keuzes worden geïllustreerd met (video)beelden uit Nederlandstalige voorstellingen, maar ook buitenlandse (met ondertiteling) van bijvoorbeeld Sophokles’ Oidipous, Euripides’ Bacchanten, Medea, Trojaanse vrouwen en/of Aischylos’ Oresteia.

Na een inleiding waarin bovengenoemde onderwerpen nader worden toegelicht, krijgen de leerlingen tijdens het praktische gedeelte de opdracht om in kleinere groepen verschillende versies van een korte scène op video te analyseren aan de hand van gerichte vragen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen: de verschillende décors; het gebruik van de theatrale ruimte en van rekwisieten, kostuums en maskers; acteerstijl, koor en muzikaliteit; de aard van het gebruikte tekstmateriaal.

Het doel van de workshop is de leerlingen bewust te maken van de verschillende lagen waaruit een voorstelling bestaat en van de talloze keuzes die theatermakers kunnen maken om hun visie op het stuk te geven. Leerlingen maken tijdens deze workshop gebruik van een eenvoudig analysemodel uit de theaterwetenschap dat hen op weg helpt bij het bekijken van een theatervoorstelling. Aan de hand van het model leren zij de structuur van een voorstelling benoemen, waardoor het gemakkelijker wordt erop te reflecteren.

Neem voor nadere informatie contact op via het formulier op de pagina »Contact.