Workshop Griekse tragedie en de film

In deze nieuwe workshop die Antiek Theater dit najaar ontwikkelt, maken de leerlingen kennis met verfilmingen van een of meer Griekse tragedies. We kijken naar het oorspronkelijke bronnenmateriaal en analyseren aan de hand van korte scènes hoe filmmakers het oorspronkelijke materiaal in hun eigen medium hebben omgezet.

Duur van de gastles is twee lesuren. De les is geschikt voor leerlingen bovenbouw, maar kan desgewenst worden aangepast aan 3de klas onderbouw.

nb: Deze les is nog in ontwikkeling, maar kan al wel worden aangevraagd. Beschikbaar in de tweede helft van het cursusjaar 2014-2015.