T.I.M.E. This Is Music-theatre Education

T.I.M.E. – This Is Music-theatre Education – is de nieuwe tweejarige masterspecialisatie Modern Muziektheater aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De master is opgezet in nauwe samenwerking met Paul Koek en Paul Slangen, de artistiek leider en de dramaturg van De Veenfabriek in Leiden.

Voor meer inhoudelijk informatie, zie de website van het Koninklijk Conservatorium, »T.I.M.E. , en »Muziektheater T.I.M.E.

Antiek Theater verzorgde in het eerste jaar van opleiding een onderdeel over het muziektheater van de Grieken in zijn culturele en maatschappelijke context.

»T.I.M.E.