Cursus
Inleiding in het Griekse theater

Eerstvolgende cursussen nog niet bekend. Meld u via het »contactformulier aan als belangstellende en ontvang bericht zodra de cursus wordt aangeboden.

De invloed van de oud-Griekse cultuur op de westerse kunst en samenleving is overweldigend. Griekse mythen spelen een prominente rol in onze literaire traditie, en in onze operacultuur. En Griekse tragedies (en komedies) vormen een niet weg te denken onderdeel van het moderne theaterreper­toire. De cursus Inleiding in het Griekse Theater neemt de deelnemers in zes avonden mee naar de oorsprong van deze kunstvorm die zoveel toneelkunstenaars en toeschouwers tot op de dag van vandaag blijft fascineren. Griekse acteurDe cursus heeft een inleidend karakter. Eerst wordt de maatschappelijke en culturele context geschetst waarin het Griekse toneel functioneerde en tot grote bloei gekomen is. Vervolgens kijken we naar het theater zelf. U maakt kennis met het Athene van de vijfde eeuw voor Christus, met het ontstaan van het Griekse theater, met de belangrijkste toneeldichters en hun tragedies en komedies, met de antieke theaterbouw en de manier waarop stukken indertijd werden opgevoerd. Ook kijken we naar de plaats van de Griekse tragedie (en komedie) in het moderne Nederlandse toneel.Tijdens de zes avonden zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

1 Inleiding. Het oud-Griekse theater in de Atheense politiek-maatschappelijke context.
II De theaterbouw en de antieke opvoering.
III De Griekse tragedie (deel 1).
IV De Griekse tragedie (deel 2).
V De Griekse komedie.
VI De Griekse tragedie (en komedie) in het moderne toneel.

Praktische informatie

Niveau
De cursus is inleidend en afgestemd op een algemeen publiek. Er is dus geen kennis van het Grieks of Latijn nodig. Liefde voor taal, cultuur en uiteraard theater volstaat.

Locatie en periode
Bij voldoende belangstelling kan de cursus op elke plaats in Nederland worden aangeboden. Bent u geïnteresseerd in een cursus in uw regio, meld u dan vrijblijvend aan via het contactformulier op deze site. Bij voldoende deelnemers wordt naar een geschikte locatie in de regio gezocht.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 – maximaal 15.

Cursusmateriaal
Voor de cursus wordt een lesmap ter beschikking gesteld bij de eerste bijeenkomst. Toneelteksten kunnen desgewenst afzonderlijk worden aangeschaft.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk zodra cursuslocatie en -data zijn vastgesteld. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging met factuur. Uw inschrijving wordt tot tien dagen na de factuurdatum gereserveerd en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Aanmelden overige locaties
Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de cursus in hun regio. Bij voldoende belangstelling ontvangt u bericht en kan de aanmelding worden omgezet in een inschrijving.

Kosten
€ 127,50 (incl. lesmateriaal, excl. toneelteksten).

Cursusvoorwaarden
Download »hier de cursusvoorwaarden voor algemeen-publiekscursussen (d.d. 01/10/2008).