Rechten

Wie een Griekse tragedie in vertaling wil spelen, krijgt te maken met auteursrechten. Alle rechten op bestaande vertalingen van Herman Altena berusten bij de auteur. Voor het verkrijgen van een licentie om een vertaling te kunnen gebruiken, gelden voor professionele gezelschappen en amateurgezelschappen verschillende voorwaarden.

Professionele gezelschappen
Professionele gezelschappen kunnen zich rechtstreeks wenden tot Antiek Theater Herman Altena. In principe wordt er dan een licentie-overeenkomst opgesteld conform de richtlijnen die zijn afgesproken tussen Vereniging voor Schrijvers en Vertalers (VSenV) en de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen (VNT). Een model licentie-overeenkomst kan worden gedownload vanaf de website van de VSenV.

Amateurgezelschappen
Amateurgezelschappen die een vertaling van Herman Altena willen spelen, wenden zich tot I.B.V.A. Holland B.V. te Alkmaar, telefoon 072 5112135 of fax 072 5156437, of via de website van het I.B.V.A.. Het I.B.V.A. hanteert standaardtarieven voor licentievergoedingen.