Privacybeleid

Wie zijn wij

Antiek Theater Herman Altena is de zelfstandige onderneming van Herman Altena. De eenmanszaak staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30202454.

Het website-adres is: https://www.antiektheater.nl.

Antiek Theater Herman Altena is gevestigd te Bosch en Duin en bereikbaar onder telefoonnummer 030 2740216 en via e-mail naar info[@]antiektheater.nl.

Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en waarom we die verzamelen

Antiek Theater Herman Altena verzamelt uitsluitend die persoonsgegevens welke u zelf aan ons hebt verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons beiden, alsmede voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Antiek Theater Herman Altena verzamelt uitsluitend die persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het abonneren op de electronische nieuwsbrief en voor het afhandelen van aanvragen, bestellingen en informatieverzoeken die middels het contactformulier en de bestelformulieren op deze website worden ingediend.

Antiek Theater Herman Altena garandeert dat zij de grootst mogelijke vertrouwelijkheid betracht bij het verwerken en opslaan van door gebruikers verstrekte persoonsgegevens. Antiek Theater Herman Altena zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van het doel waartoe de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt. Antiek Theater Herman Altena zal alleen die gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van het doel waartoe de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens heeft verstrekt.

Met wie wij uw gegevens delen

Antiek Theater Herman Altena zal persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derden, tenzij dit voor de afhandeling van een bestelling of aanvraag noodzakelijk is, dan wel wanneer Antiek Theater Herman Altena daartoe verplicht is op grond van de wet. Antiek Theater Herman Altena deelt geen geautomatiseerde bestanden met andere partijen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Gegevens die u aan ons verstrekt in verband met een abonnement op de nieuwsbrief blijven op onze website geregistreerd staan totdat u het abonnement beëindigt. Abonnees op de nieuwsbrief kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. De websitebeheerder kan deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Gegevens die u aan ons verstrekt middels het contactformulier of middels een bestelformulier blijven maximaal twee maanden op deze site bewaard en worden daarna van de site verwijderd. Deze gegevens worden tevens opgeslagen in onze off-line systemen. Zij blijven daar bewaard zolang dat op administratieve gronden noodzakelijk is voor de volledige afhandeling van een informatieverzoek of bestelling, alsmede zolang dat noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen, zoals de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage. Dat betekent dat Antiek Theater Herman Altena u de mogelijkheid biedt inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben en waarvoor wij die gegevens gebruiken. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage richten aan pricacy[@]antiektheater.nl.

U hebt recht op datatransportabiliteit. Dat betekent dat u ons schriftelijk kunt verzoeken om een u electronisch exportbestand te doen toekomen van al uw persoonlijke data waarover wij beschikken. U kunt zo’n verzoek indienen per e-mail aan privacy[@]antiektheater.nl.

U hebt recht op vergetelheid. Dat betekent dat wij verplicht zijn uw gegevens te verwijderen zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Ook kunt u zelf uw eerder gegeven toestemming intrekken om uw persoonsgegevens te gebruiken. Voor uitzonderingen hierop, zie onder “Welke beperkingen gelden voor bovengenoemde rechten?”.

U hebt recht op rectificatie en aanvulling. Dat wil zeggen dat u ons schriftelijk of telefonisch kunt verzoeken foutieve gegevens te corrigeren of ontbrekende gegevens aan te vullen. In een aantal gevallen kunt u uw gegevens zelf bewerken of verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek richten aan privacy[@]antiektheater.nl.

Afhandelingsprocedure schriftelijke verzoeken

Zodra wij uw schriftelijke verzoek hebben ontvangen met betrekking tot een of meer van de hierboven genoemde rechten, zullen wij uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken of op verzoek van derden uw persoonsgegevens wijzigen. Wij zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand berichten ter afhandeling van uw verzoek.

Welke beperkingen gelden voor bovengenoemde rechten?

Niet in alle gevallen kunnen wij op uw verzoek gegevens onmiddellijk verwijderen. Soms dienen wij gegevens langer te bewaren in verband met administratieve doeleinden of op grond van wettelijke verplichtingen. Dat is bijvoorbeeld het geval zolang een informatieverzoek of bestelling niet volledig is afgehandeld, en zolang de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van 7 jaar nog van kracht is.

Waar wij uw data naartoe sturen

Gegevens die bezoekers via het contactformulier of een bestelformulier op deze site aan Antiek Theater Herman Altena verstrekken, kunnen door een geautomatiseerde spam-detectieservice worden geleid.

Cookiebeleid

Programma’s op deze website maken mogelijk gebruik van cookies, kleine bestanden die (tijdelijk) bij u op de computer worden opgeslagen, deels voor beveiligingsdoeleinden, deels om (bij terugkeer op deze website) het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Daarnaast maakt deze website gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze site door de bezoekers te monitoren en de functionaliteit en informatievoorziening van de website optimaal te houden. De door Google Analytics verzamelde gegevens zijn niet terug te voeren tot individuele personen.

Hoe u Cookies kunt uitschakelen

U kunt de toepassing van cookies beperken of helemaal uitschakelen middels de instellingen van uw internetbrowser.

ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website zelf bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Antiek Theater Herman Altena is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het privacy- en cookiebeleid op websites van derden die middels ingesloten inhoud aan deze website zijn verbonden.

Hyperlinks naar andere websites

Antiek Theater Herman Altena is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het privacy- en cookiebeleid op websites van derden die door middel van hyperlinks aan deze website zijn verbonden.

Aanvullende informatie

De website van Antiek Theater Herman Altena biedt geen mogelijkheid om een online account aan te maken, reacties op de site achter te laten of om documenten en media naar de site te uploaden.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Antiek Theater Herman Altena onderneemt alle redelijke stappen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen.

Gegevens op de website van Antiek Theater Herman Altena worden realtime beschermd door up-to-date beveiligingssoftware. Gegevensuitwisseling vindt plaats via een (SSL-)beveiligde verbinding.

Lokale systemen worden eveneens realtime beschermd door up-to-date beveiligingssoftware. Antiek Theater Herman Altena is een zzp-onderneming en beschikt niet over (tijdelijke) medewerkers die toegang hebben tot lokale opslagsystemen.

Van welke derde partijen wij data ontvangen

Antiek Theater Herman Altena ontvangt en verwerkt geen data van andere organisaties of openbare bronnen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten wij nemen en welke profilering wij doen met gebruikersdata

Antiek Theater Herman Altena neemt geen geautomatiseerde besluiten op grond van gebruikersdata en maakt voor de bedrijfsvoering geen gebruik van door haar opgestelde gebruikersprofielen.

klachten

Hebt u klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Antiek Theater Herman Altena, dan kunt u zich richten tot Antiek Theater Herman Altena, via privacy[@]antiektheater.nl, en/of de »Autoriteit  persoonsgegevens.

Bosch en Duin | Antiek Theater Herman Altena | 24-05-2018