Onderwijs algemeen

Van 1992-2008 verzorgde Herman Altena voor de leerstoelgroep Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht cursussen over antiek theater. Daarnaast verzorgde hij gastcolleges aan de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, De Fontys Academie Tilburg, de masteropleiding T.I.M.E. van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, en de Universiteit van Athene.

Ook verzorgt hij colleges in het postacademiaal onderwijs en biedt hij gastlessen en workshops aan voor het voortgezet onderwijs.

Van 1997-2008 was Herman Altena een van de Nederlandse vertegenwoordigers in het European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. Dit netwerk, opgericht door de universiteiten van Athene en Oxford, is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van verschillende Europese universiteiten. Het richt zich op onderzoek naar de receptie van het antiek Griekse theater in verschillende Europese landen. Voorstellingen worden gedocumenteerd en opgeslagen in een centrale database, waarvan op dit moment de Griekse versie als testversie op internet beschikbaar is.

Het European Network organiseert sinds 2001 jaarlijks een zomercursus in Epidauros voor studenten van verschillende Europese universiteiten. Hierbij treden zowel academici als theatermakers op als docenten.