Het theater van Seneca en de Griekse tragedie

In deze gastles wordt Sophokles’ Oidipous of Euripides’ Medea vergeleken met de versie van Seneca. Wat maakt Seneca’s versie van deze mythen zo anders? Wat zijn typisch Romeinse elementen daarin? Hoe gaan beide auteurs om met het koor?
De Griekse tragedies werden geschreven met het oog op een theatervoorstelling. Bij Seneca’s versies bestaat er twijfel of die wel voor een opvoering bedoeld waren. Wat zijn de argumenten voor en tegen de aanname van een geënsceneerde uitvoering? Wat was de Romeinse theaterpraktijk in de tijd van Seneca en waarin verschilde die van de Griekse ten tijde van Sophokles en Euripides?

De gastles is vooral bedoeld om leerlingen een indruk te geven van de verschillen tussen de Griekse en Romeinse theaterpraktijk en de weerslag daarvan op de toneelteksten. De leerlingen gaan zelf ook passages vergelijken en onderzoeken de speelbaarheid van een korte scène uit de versies die centraal staan.

Duur van deze gastles is 2 uur.