Lezingen

Antiek Theater Herman Altena kan een breed scala aan lezingen aanbieden op het gebied van het antieke theater, het vertalen van Oudgriekse toneelteksten, en moderne producties van antieke toneelteksten. De lezingen worden afgestemd op een brede doelgroep, en variëren van inleidingen voor een algemeen publiek tot specialistische detailbenaderingen.

Praktische informatie
De duur van de lezingen is ca. twee uur inclusief pauze. In overleg kan de duur van elke lezing worden aangepast. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk de lezing meer een workshopkarakter te geven. De lezingen worden vergezeld van een powerpointpresentatie, d.w.z. veel beeldmateriaal en in bepaalde gevallen ook videofragmenten.

Inhoudelijk worden de lezingen aangepast aan de doelgroep, van een inleidend karakter voor een gehoor met weinig of geen voorkennis, tot een specialistische presentatie over bijvoorbeeld vertaalproblemen aan de hand van Griekse tekstvoorbeelden. Er is dus veel mogelijk. En mocht u zelf een specifiek onderwerp met betrekking tot het Griekse theater belicht willen zien, dan is dat altijd bespreekbaar.

Honorarium
Neem voor tarieven en verdere informatie contact op via de pagina » contact.