Lezingen over vertalen en moderne opvoeringen

Antiek Theater biedt de volgende lezingen aan over het vertalen voor toneel en over het tot stand komen van een moderne opvoering:

I Vertalen van Grieks drama voor het moderne toneel
In deze presentatie wordt inzicht geboden in het proces van vertalen. Eerst wordt de overleveringsgeschiedenis van de antieke teksten kort geschetst. Vervolgens wordt gekeken naar het karakter van de Griekse tragedietaal: het poëtische register, de muzikaliteit van de teksten. Aan de hand van een korte passage wordt getoond voor welke keuzes een toneelvertaler komt te staan, en welke oplossingen er bestaan voor tal van vertaalproblemen. De lezing biedt feitelijk een kijkje in eigen keuken. Kennis van het Grieks is niet noodzakelijk om de lezing te kunnen volgen. Fascinatie voor taal is wel een voorwaarde.

II Moderne opvoeringen van antiek theater
In deze presentatie wordt gekeken naar moderne opvoeringen van Griekse tragedies (en komedies). De vraag wordt behandeld waarom moderne theatermakers steeds teruggrijpen naar dit genre en hoe ze met het antieke materiaal omgaan. Voor welke keuzes komen zij te staan bij het ensceneren van een Grieks drama? En tot wat voor soort voorstellingen leiden de keuzes die zij maken?