Lezingen over het Griekse theater

Antiek Theater biedt de volgende lezingen aan over het Griekse theater:

1 Het Griekse theater
Deze presentatie heeft een inleidend karakter. Er wordt een overzicht geboden van het ontstaan van het theater in de Griekse wereld, de bloeiperiode in Athene in de vijfde eeuw voor Christus, de politiek-maatschappelijke betekenis van theateropvoeringen (tragedie en komedie), de vorm en ligging van antieke theaters, het karakter van de stukken. E.e.a. wordt geïllustreerd met beeldmateriaal en voorbeelden uit beroemde tragedies en komedies.

II De Griekse tragedie
Ook deze presentatie heeft een inleidend karakter. Er wordt kort ingegaan op het ontstaan van het genre. De belangrijkste kenmerken van de Griekse tragedie worden besproken en er wordt een karakterisering gegeven van het werk van de drie grote tragedieschrijvers, Aischylos, Sophokles en Euripides. Ook wordt kort hun betekenis voor het hedendaagse toneel geschetst.

III De Griekse komedie
Idem als de vorige lezing, maar dan met betrekking tot de komedie. Er wordt een karakterisering gegeven van het werk van Aristophanes, de cultureel-maatschappelijke betekenis van komedie in Athene. Ook wordt stilgestaan bij de laat vierde-eeuwse komedies van Menander, die uiteindelijk aan de wieg staan van komedies van Molière en anderen.