Colloquium Hyllos

Democratische idealen – Griekse tragedie – Politiek theater

Op 6 december 2013 vond in het kader van de muziektheatervoorstelling Hyllos een bijzonder middagcolloquium plaats over democratische idealen, Griekse tragedie en politiek theater. De nieuw geschreven Griekse tragedie Hyllos, in november en december 2013 gespeeld door de Veenfabriek Leiden en Asko|Schönberg, vormt een directe reactie op de huidige politieke retoriek, op democratische idealen en de krachten die een democratie bedreigen. Daarmee lijkt het stuk zich naadloos te voegen in de politieke dimensie die veel tragedies uit de Griekse oudheid wordt toegedicht.

Maar wat moeten wij ons voorstellen bij die politieke dimensie van de oorspronkelijke Griekse tragedies? En is de huidige politieke retoriek wel zo ontaard als in Hyllos wordt gesuggereerd? Twee specialisten formuleerden een antwoord op deze vragen en gingen vervolgens in discussie met een panel van deskundigen.

Sprekers
William Allan, verbonden aan het University College Oxford, en gevierd onderzoeker op het gebied van de Griekse tragedie.
Titel van de lezing: ‘Greek Tragedy as Political and Popular Art‘.
Kees Brants, emeritus hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit Leiden.
Titel van de lezing: ‘Politics, Media and the Power of Rhetoric‘.

Discussieforum
De twee lezingen werden gevolgd door een discussieforum. Naast de twee sprekers namen Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie), jurist mensenrechten en prominent PvdA-lid Sander Terphuis en parlementair journalist Marcel ten Hooven (o.m. De Groene Amsterdammer) hierin zitting.

Praktische informatie
Het colloquium vond plaats in De Duif te Amsterdam, Prinsengracht 756, tevens de locatie van de voorstelling Hyllos.

Organisatie
De organisatie van het colloquium was een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Griekse taal- en letterkunde van de UvA, het muziektheatergezelschap de Veenfabriek, en Antiek Theater Herman Altena.