Leiderschap en de Griekse tragedie

Onderstaande tekst is een voordracht over leiderschap in de Griekse tragedie, geschreven voor het programma Wish you were here van Toneelgroep Amsterdam, en uitgesproken op 9 maart 2015. Hierin wordt uiteengezet waarom de Attische tragedie zo’n krachtig medium is om morele kwesties, bijvoorbeeld ten aanzien van leiderschap, ter discussie te stellen. Verschillende verschijningsvormen van leiderschap in de tragedie worden gerelateerd aan de actualiteit van het Atheense theater in de vijfde eeuw voor Christus.

U kunt op dit artikel reageren. Schrijvers van reacties worden verzocht hun naam en e-mailadres op te geven. U dient te zijn ingelogd om te kunnen reageren. Alleen inhoudelijke reacties worden geplaatst.

Griekse-tragedie-en-leiderschap

»

Lezing over Romeins theater

Antiek Theater biedt de volgende lezing aan over het Romeinse theater:

Het Romeinse theater
Deze presentatie heeft een inleidend karakter. Er wordt een overzicht gegeven van de Romeinse theaterpraktijk. We kijken naar de oorsprong van het Romeinse theater, de schatplichtigheid aan de Grieken en de eigen wijze waarop Romeinse theatermakers hun theater tot ontwikkeling brachten. Ook staan we stil bij het verschijnsel van de grote openbare spektakels, die zo’n belangrijke rol speelden in de Romeinse maatschappij.

Lezingen over vertalen en moderne opvoeringen

Antiek Theater biedt de volgende lezingen aan over het vertalen voor toneel en over het tot stand komen van een moderne opvoering:

I Vertalen van Grieks drama voor het moderne toneel
In deze presentatie wordt inzicht geboden in het proces van vertalen. Eerst wordt de overleveringsgeschiedenis van de antieke teksten kort geschetst. Vervolgens wordt gekeken naar het karakter van de Griekse tragedietaal: het poëtische register, de muzikaliteit van de teksten. Aan de hand van een korte passage wordt getoond voor welke keuzes een toneelvertaler komt te staan, en welke oplossingen er bestaan voor tal van vertaalproblemen. De lezing biedt feitelijk een kijkje in eigen keuken. Kennis van het Grieks is niet noodzakelijk om de lezing te kunnen volgen. Fascinatie voor taal is wel een voorwaarde.

II Moderne opvoeringen van antiek theater
In deze presentatie wordt gekeken naar moderne opvoeringen van Griekse tragedies (en komedies). De vraag wordt behandeld waarom moderne theatermakers steeds teruggrijpen naar dit genre en hoe ze met het antieke materiaal omgaan. Voor welke keuzes komen zij te staan bij het ensceneren van een Grieks drama? En tot wat voor soort voorstellingen leiden de keuzes die zij maken?

Lezingen over het Griekse theater

Antiek Theater biedt de volgende lezingen aan over het Griekse theater:

1 Het Griekse theater
Deze presentatie heeft een inleidend karakter. Er wordt een overzicht geboden van het ontstaan van het theater in de Griekse wereld, de bloeiperiode in Athene in de vijfde eeuw voor Christus, de politiek-maatschappelijke betekenis van theateropvoeringen (tragedie en komedie), de vorm en ligging van antieke theaters, het karakter van de stukken. E.e.a. wordt geïllustreerd met beeldmateriaal en voorbeelden uit beroemde tragedies en komedies.

II De Griekse tragedie
Ook deze presentatie heeft een inleidend karakter. Er wordt kort ingegaan op het ontstaan van het genre. De belangrijkste kenmerken van de Griekse tragedie worden besproken en er wordt een karakterisering gegeven van het werk van de drie grote tragedieschrijvers, Aischylos, Sophokles en Euripides. Ook wordt kort hun betekenis voor het hedendaagse toneel geschetst.

III De Griekse komedie
Idem als de vorige lezing, maar dan met betrekking tot de komedie. Er wordt een karakterisering gegeven van het werk van Aristophanes, de cultureel-maatschappelijke betekenis van komedie in Athene. Ook wordt stilgestaan bij de laat vierde-eeuwse komedies van Menander, die uiteindelijk aan de wieg staan van komedies van Molière en anderen.