Cursus Griekse tragedie in vertaling: Euripides’ Bacchanten

Eerstvolgende cursussen nog niet bekend. Meld u via het »contactformulier aan als belangstellende en ontvang bericht zodra de cursus wordt aangeboden.

Tijdens deze cursus van zeven weken wordt een Griekse tragedie gelezen in vertaling. De eeste avond omvat een inleiding op de auteur en de betreffende toneeltekst. Vervolgens wordt de tragedie in vijf avonden deel voor deel besproken. Hierbij zal de aandacht zowel uitgaan naar literaire, als theatrale, als cultuurhistorische facetten. Tijdens de laatste avond worden interpretaties van moderne theatermakers gepresenteerd en besproken in het licht van wat tijdens de eerdere avonden behandeld is.

De tragedie die het onderwerp voor deze reeks vormt, is Euripides’ Bacchanten.

Praktische informatie

Niveau

De cursus is bedoeld voor een algemeen publiek. Enige basiskennis over het Griekse toneel en de aard van de stukken is gewenst. De benodigde basiskennis is desgewenst te vinden in het cursusmateriaal bij de inleidingscursus Grieks theater. Deze ringband kan uitsluitend bij inschrijving voor de cursus Bacchanten apart besteld worden. De kosten bedragen € 12,00 excl. verzendkosten. Er is voor deze cursus geen kennis van het Grieks nodig.

Periode en locaties

Deze worden later bekend gemaakt. De cursus wordt in elk geval aangeboden in de regio randstad. Bij voldoende belangstelling kan de cursus overal in Nederland worden geprogrammeerd. Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden via het contactformulier op deze site. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio wordt naar een geschikte locatie gezocht.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 – maximaal 12.

Cursusmateriaal

Cursusmateriaal is bij het lesgeld inbegrepen en wordt tijdens de cursusavonden ter beschikking gesteld. Een inleiding op het Griekse theater, samengesteld door Herman Altena, kan bij inschrijving voor de cursus besteld worden. De kosten bedragen € 12,00 excl. verzendkosten.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk zodra cursuslocaties en -data zijn vastgesteld en geschiedt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging met factuur. Uw inschrijving wordt tot tien dagen na de factuurdatum gereserveerd en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de cursus in hun regio. Bij voldoende belangstelling ontvangt u bericht en kan de aanmelding worden omgezet in een inschrijving.

Kosten

€ 165,00 (incl. lesmateriaal en toneeltekst).

Studenten en speciale aanbiedingen: € 130,00.

Cursusvoorwaarden

Download »hier de cursusvoorwaarden voor algemeen-publiekscursussen (d.d. 01/10/2008).

Cursusprogramma

Op dit moment worden geen cursussen aangeboden. U kunt wel uw interesse voor een van de cursussen kenbaar maken via het contactformulier. U ontvangt dan tijdig bericht zodra een nieuwe reeks wordt opgezet.

Antiek Theater Herman Altena ontwikkelde twee cursussen voor een algemeen publiek:

Inleiding in het Griekse theater In deze cursus wordt in zes wekelijkse bijeenkomsten een overzicht geboden van het oud-Griekse theater.

»Cursusbeschrijving en inschrijfinformatie.

Griekse tragedie in vertaling – In deze cursus wordt in zeven wekelijkse bijeenkomsten een Griekse tragedie in vertaling gelezen, toegelicht en bediscussieerd. Ook wordt bekeken hoe moderne theatermakers het stuk hebben geïnterpreteerd.

»Cursusbeschrijving en inschrijfinformatie.

Cursusperiode en -plaatsen voor beide cursussen worden later bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich al wel vrijblijvend aanmelden. Om op de hoogte gehouden te worden van het actuele aanbod kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Cursussen op uitnodiging – Verder biedt Antiek Theater de mogelijkheid aan om op uitnodiging cursussen te komen verzorgen voor groepen van maximaal 15 personen. Deelnemers en cursusruimte worden georganiseerd door de opdrachtgever. Antiek Theater verzorgt de lezingen, het cursusmateriaal en de technische apparatuur. Cursusdata kunnen gedurende het hele seizoen geprogrammeerd worden, zowel overdag als ‘s avonds. Vraag naar de mogelijkheden via het »contactformulier.

Flyerfoto

Cursus
Inleiding in het Griekse theater

Eerstvolgende cursussen nog niet bekend. Meld u via het »contactformulier aan als belangstellende en ontvang bericht zodra de cursus wordt aangeboden.

De invloed van de oud-Griekse cultuur op de westerse kunst en samenleving is overweldigend. Griekse mythen spelen een prominente rol in onze literaire traditie, en in onze operacultuur. En Griekse tragedies (en komedies) vormen een niet weg te denken onderdeel van het moderne theaterreper­toire. De cursus Inleiding in het Griekse Theater neemt de deelnemers in zes avonden mee naar de oorsprong van deze kunstvorm die zoveel toneelkunstenaars en toeschouwers tot op de dag van vandaag blijft fascineren. Griekse acteurDe cursus heeft een inleidend karakter. Eerst wordt de maatschappelijke en culturele context geschetst waarin het Griekse toneel functioneerde en tot grote bloei gekomen is. Vervolgens kijken we naar het theater zelf. U maakt kennis met het Athene van de vijfde eeuw voor Christus, met het ontstaan van het Griekse theater, met de belangrijkste toneeldichters en hun tragedies en komedies, met de antieke theaterbouw en de manier waarop stukken indertijd werden opgevoerd. Ook kijken we naar de plaats van de Griekse tragedie (en komedie) in het moderne Nederlandse toneel.Tijdens de zes avonden zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

1 Inleiding. Het oud-Griekse theater in de Atheense politiek-maatschappelijke context.
II De theaterbouw en de antieke opvoering.
III De Griekse tragedie (deel 1).
IV De Griekse tragedie (deel 2).
V De Griekse komedie.
VI De Griekse tragedie (en komedie) in het moderne toneel.

Praktische informatie

Niveau
De cursus is inleidend en afgestemd op een algemeen publiek. Er is dus geen kennis van het Grieks of Latijn nodig. Liefde voor taal, cultuur en uiteraard theater volstaat.

Locatie en periode
Bij voldoende belangstelling kan de cursus op elke plaats in Nederland worden aangeboden. Bent u geïnteresseerd in een cursus in uw regio, meld u dan vrijblijvend aan via het contactformulier op deze site. Bij voldoende deelnemers wordt naar een geschikte locatie in de regio gezocht.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 – maximaal 15.

Cursusmateriaal
Voor de cursus wordt een lesmap ter beschikking gesteld bij de eerste bijeenkomst. Toneelteksten kunnen desgewenst afzonderlijk worden aangeschaft.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk zodra cursuslocatie en -data zijn vastgesteld. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging met factuur. Uw inschrijving wordt tot tien dagen na de factuurdatum gereserveerd en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

Aanmelden overige locaties
Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de cursus in hun regio. Bij voldoende belangstelling ontvangt u bericht en kan de aanmelding worden omgezet in een inschrijving.

Kosten
€ 127,50 (incl. lesmateriaal, excl. toneelteksten).

Cursusvoorwaarden
Download »hier de cursusvoorwaarden voor algemeen-publiekscursussen (d.d. 01/10/2008).