Gastles “Theater en spektakel in Rome”

Deze gastles biedt een algemene inleiding op de veelzijdige theater- en vermaakcultuur in Rome tijdens de republiek en keizertijd. Naast de Romeinse komedie en tragedie, komt ook de populariteit van de mimen en pantomimen aan bod. Verder is er veel aandacht voor de verschillende vormen van spektakelspelen. De politiek-maatschappelijke betekenis van theater en spektakel vormt het raamwerk waarbinnen de afzonderlijke genres belicht worden.

Bent u geïnteresseerd in deze gastles, neem dan contact op via het »contactformulier op deze site.

T.I.M.E. This Is Music-theatre Education

T.I.M.E. – This Is Music-theatre Education – is de nieuwe tweejarige masterspecialisatie Modern Muziektheater aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De master is opgezet in nauwe samenwerking met Paul Koek en Paul Slangen, de artistiek leider en de dramaturg van De Veenfabriek in Leiden.

Voor meer inhoudelijk informatie, zie de website van het Koninklijk Conservatorium, »T.I.M.E. , en »Muziektheater T.I.M.E.

Antiek Theater verzorgde in het eerste jaar van opleiding een onderdeel over het muziektheater van de Grieken in zijn culturele en maatschappelijke context.

»T.I.M.E.

Het theater van Seneca en de Griekse tragedie

In deze gastles wordt Sophokles’ Oidipous of Euripides’ Medea vergeleken met de versie van Seneca. Wat maakt Seneca’s versie van deze mythen zo anders? Wat zijn typisch Romeinse elementen daarin? Hoe gaan beide auteurs om met het koor?
De Griekse tragedies werden geschreven met het oog op een theatervoorstelling. Bij Seneca’s versies bestaat er twijfel of die wel voor een opvoering bedoeld waren. Wat zijn de argumenten voor en tegen de aanname van een geënsceneerde uitvoering? Wat was de Romeinse theaterpraktijk in de tijd van Seneca en waarin verschilde die van de Griekse ten tijde van Sophokles en Euripides?

De gastles is vooral bedoeld om leerlingen een indruk te geven van de verschillen tussen de Griekse en Romeinse theaterpraktijk en de weerslag daarvan op de toneelteksten. De leerlingen gaan zelf ook passages vergelijken en onderzoeken de speelbaarheid van een korte scène uit de versies die centraal staan.

Duur van deze gastles is 2 uur.

Zomercursus Epidauros 2009

Exploring European Identities/Ideologies by means
of (Re)presentations of Ancient Greek Drama
Cycle III: Media

Intensive Course – Epidauros, Greece

6 – 19 July 2009

A two-week course on Ancient Greek Drama Performances. This year’s theme will be: Exploring European Identities and Ideologies by means of (Re)presentation of Greek drama: Media. Participants will attend performances in the ancient theatre, rehearsals, and lectures by prominent European scholars. They will also have a chance to meet a number of artists related to the performances, and to participate in debates.

De cursus is gericht op gevorderde studenten Theaterwetenschap en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur die beschikken over een aantoonbare kennis van en affiniteit met het theater van de Oudheid en/of de opvoeringsgeschiedenis van theaterstukken uit de Oudheid. Het aantal deelnemende studenten bedraagt maximaal 30. Er zijn in beginsel drie (en mogelijk vijf) plaatsen beschikbaar voor studenten uit Nederland. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een kort referaat houden over een nader te bepalen opvoering van een Griekse tragedie of komedie in hun eigen land en dat zij een beperkt lectuurprogramma doorwerken.

Voor meer informatie over kosten en aanmeldingsprocedure, download het » aanmeldingsformulier.