Antiek Theater te gast bij
Wish You Were Here – TGA

Maandag 9 maart 2015 vond in de Stadsschouwburg Amsterdam de derde avond plaats in een reeks van vier gewijd aan het thema leiderschap (centraal thema bij TGA in het seizoen 14/15). Tijdens deze avond stond “leiderschap en de Griekse tragedie” centraal.

Hoofdgast was Stefan Hertmans, die in 2007 Het zwijgen van de tragedie publiceerde (Amsterdam: De Bezige Bij), een reeks beschouwingen over de tragedie en haar weerbarstige actualiteit. Prof. dr. Paul Frissen (De fatale staat Amsterdam: Van Gennep 2013) hield een warm pleidooi voor de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek.

Herman Altena zette uiteen waarom de Griekse tragedie zo’n krachtig medium is om morele kwesties, bijvoorbeeld ten aanzien van leiderschap, ter discussie te stellen. Daarbij relateerde hij verschillende verschijningsvormen van leiderschap in de tragedie aan de actualiteit van het Atheense theater in de vijfde eeuw voor Christus.

Acteurs van Toneelgroep Amsterdam lazen tijdens de avond onder meer korte scènes uit een aantal tragedies, waaronder Hyllos.

Stadsschouwburg Amsterdam
Maandag 9 maart 2015, 20.00 uur

» Lees hier de integrale tekst van Herman Altena’s bijdrage

»Toneelgroep Amsterdam – Wish You Were Here

Colloquium Hyllos

Democratische idealen – Griekse tragedie – Politiek theater

Op 6 december 2013 vond in het kader van de muziektheatervoorstelling Hyllos een bijzonder middagcolloquium plaats over democratische idealen, Griekse tragedie en politiek theater. De nieuw geschreven Griekse tragedie Hyllos, in november en december 2013 gespeeld door de Veenfabriek Leiden en Asko|Schönberg, vormt een directe reactie op de huidige politieke retoriek, op democratische idealen en de krachten die een democratie bedreigen. Daarmee lijkt het stuk zich naadloos te voegen in de politieke dimensie die veel tragedies uit de Griekse oudheid wordt toegedicht.

Maar wat moeten wij ons voorstellen bij die politieke dimensie van de oorspronkelijke Griekse tragedies? En is de huidige politieke retoriek wel zo ontaard als in Hyllos wordt gesuggereerd? Twee specialisten formuleerden een antwoord op deze vragen en gingen vervolgens in discussie met een panel van deskundigen.

Sprekers
William Allan, verbonden aan het University College Oxford, en gevierd onderzoeker op het gebied van de Griekse tragedie.
Titel van de lezing: ‘Greek Tragedy as Political and Popular Art‘.
Kees Brants, emeritus hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit Leiden.
Titel van de lezing: ‘Politics, Media and the Power of Rhetoric‘.

Discussieforum
De twee lezingen werden gevolgd door een discussieforum. Naast de twee sprekers namen Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie), jurist mensenrechten en prominent PvdA-lid Sander Terphuis en parlementair journalist Marcel ten Hooven (o.m. De Groene Amsterdammer) hierin zitting.

Praktische informatie
Het colloquium vond plaats in De Duif te Amsterdam, Prinsengracht 756, tevens de locatie van de voorstelling Hyllos.

Organisatie
De organisatie van het colloquium was een samenwerkingsverband tussen de Vakgroep Griekse taal- en letterkunde van de UvA, het muziektheatergezelschap de Veenfabriek, en Antiek Theater Herman Altena.

Antiek Theater in Theater aan Zee, Oostende

Antiek Theater was in de zomer van 2012 betrokken bij de voorstelling “Orestes in Oostende” tijdens het festival Theater aan Zee in Oostende. Deze voorstelling was een uitvloeisel van een amateurtheaterproject bij Malpertuis in Tielt een jaar eerder. Herman Altena stelde daarvoor de teksten samen, deels gebaseerd op eigen vertalingen.

Het Oostendse gelegenheidskoor The Bathroom Singers bracht tijdens de presentatiedag in Tielt een muzikale voorstelling van een fragment uit het derde deel van Aischylos Oresteia, getiteld Ontzagbare godinnen. In dit stuk wordt een einde gemaakt aan de keten van wraak die al generaties lang het geslacht van Tantalos – waarvan Orestes de jongste spruit is – teistert. De oergodinnen van de Wraak worden door de godin Athene in een hartstochtelijk pleidooi overreed de wetten van de wraak ondergeschikt te maken aan de rechtspraak.

In de Oostendse voorstelling werd het gezongen fragment voorafgegaan door een terugblik. Orestes blikt door de ogen van Herman Altena, gefilmd op video, terug op de gruwelijke gebeurtenissen die tot zijn rechtzaak hebben geleid: de dood van zijn zus Iphigeneia, geslachtofferd door hun vader Agamemnon om een gunstige wind af te dwingen voor een oorlog tegen Troje. De wraak van de moeder Klytaimestra op Agamemnon, die na tien jaar oorlog terugkeert thuis en daar door haar en haar minnaar Aigisthos wordt vermoord. De wraak van Orestes, die in opdracht van de god Apollo zijn moeder en Aigisthos vermoordt en daarna achtervolgd wordt door de gekmakende godinnen van de wraak. Hij kijkt terug op zijn proces in Athene en de vrijspraak die daar volgde. Dan volgt het muzikaal vormgegeven debat tussen de godin Athena en de Wraakgodinnen, waarin de laatsten zich uiteindelijk bereid tonen hun intrek te nemen in de stad Athene, alwaar ze vereerd zullen worden, maar ook hun afschrikwekkende dreiging zullen behouden.

Zondag 29 juli 2012, 11:30 – meer informatie: »Theater aan Zee 2012

Repertoiredag Griekse tragedies bij Malpertuis, Tielt

Op zaterdag 14 mei 2011 organiseerde Theater Maltpertuis samen met OPENDOEK – Amateurtheater Vlaanderen een repertoiredag rond Griekse tragedies. Antiek Theater Herman Altena selecteerde zes fragmenten die representatief zijn voor het karakter van de Griekse tragedie. Zes amateurgezelschappen kozen elk één fragment. De fragmenten werden vertoond tijdens het Icarus Today Festival van 11-13 november in Theater Malpertuis, Tielt. Het werden zes eigenzinnige interpretaties die bewezen dat ook liefhebbers zeer goed uit de voeten kunnen met het rijke tekstmateriaal van de Griekse tragedie.
>>

Logo Malpertuis

  Logo opendoek

   Logo ATHA

   Gastles “Theater en spektakel in Rome”

   Deze gastles biedt een algemene inleiding op de veelzijdige theater- en vermaakcultuur in Rome tijdens de republiek en keizertijd. Naast de Romeinse komedie en tragedie, komt ook de populariteit van de mimen en pantomimen aan bod. Verder is er veel aandacht voor de verschillende vormen van spektakelspelen. De politiek-maatschappelijke betekenis van theater en spektakel vormt het raamwerk waarbinnen de afzonderlijke genres belicht worden.

   Bent u geïnteresseerd in deze gastles, neem dan contact op via het »contactformulier op deze site.

   T.I.M.E. This Is Music-theatre Education

   T.I.M.E. – This Is Music-theatre Education – is de nieuwe tweejarige masterspecialisatie Modern Muziektheater aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De master is opgezet in nauwe samenwerking met Paul Koek en Paul Slangen, de artistiek leider en de dramaturg van De Veenfabriek in Leiden.

   Voor meer inhoudelijk informatie, zie de website van het Koninklijk Conservatorium, »T.I.M.E. , en »Muziektheater T.I.M.E.

   Antiek Theater verzorgde in het eerste jaar van opleiding een onderdeel over het muziektheater van de Grieken in zijn culturele en maatschappelijke context.

   »T.I.M.E.

   Het theater van Seneca en de Griekse tragedie

   In deze gastles wordt Sophokles’ Oidipous of Euripides’ Medea vergeleken met de versie van Seneca. Wat maakt Seneca’s versie van deze mythen zo anders? Wat zijn typisch Romeinse elementen daarin? Hoe gaan beide auteurs om met het koor?
   De Griekse tragedies werden geschreven met het oog op een theatervoorstelling. Bij Seneca’s versies bestaat er twijfel of die wel voor een opvoering bedoeld waren. Wat zijn de argumenten voor en tegen de aanname van een geënsceneerde uitvoering? Wat was de Romeinse theaterpraktijk in de tijd van Seneca en waarin verschilde die van de Griekse ten tijde van Sophokles en Euripides?

   De gastles is vooral bedoeld om leerlingen een indruk te geven van de verschillen tussen de Griekse en Romeinse theaterpraktijk en de weerslag daarvan op de toneelteksten. De leerlingen gaan zelf ook passages vergelijken en onderzoeken de speelbaarheid van een korte scène uit de versies die centraal staan.

   Duur van deze gastles is 2 uur.

   Trojaanse Vrouwen bij ANNETTE SPEELT

   Van 1 t/m 22 december 2007 bracht ANNETTE SPEELT een bijzondere voorstelling van Euripides’ Trojaanse Vrouwen in de vertaling die Herman Altena in 1997 voor Het Zuidelijk Toneel maakte. Het stuk werd gespeeld op locatie in Scheveningen (voormalig Norfolkterrein) door Nettie Blanken en een jonge acteursgroep. De regie was in handen van Thijs Römer en Michel Sluysmans.

   Medewerkers Trojaanse Vrouwen

   • Tekst: EuripidesAffiche (Ontwerp Paulina Matusiak - Foto Ben van Duin)
   • Spel: Annemaaike Bakker (Kassandra), Nettie Blanken (Hekabe), Clara Bovenberg (Koor), Benja Bruijning (Talthybios), Maud Dolsma (Athena, Helena), Roos Eijmers (Andromache), David Lucieer (Poseidon, Menelaos)
   • Regie: Thijs Römer en Michel Sluysmans
   • Vertaling: Herman Altena
   • Vormgeving: Marlies Schot & Ronald de Jong
   • Lichtontwerp: Serge van der Krieken
   • Techniek: Willy Caspers
   • Grafische vormgeving: Paulina Matusiak
   • Fotografie: Ben van Duin

   Speellijst

   • 28 nov t/m 30 november (try-outs), 1 t/m 22 december 2007 (niet op zondag en maandag, behalve zondag 9 december).
   • Locatie: voormalig Norfolkterrein te Scheveningen.

   Oresteia in München

   Op 30 juni en 1 juli 2007 was de Oresteia van NTGent | Toneelgroep Amsterdam op uitnodiging van de Münchner Kammerspiele tweemaal te zien in het Schauspielhaus München.